technik pojazdów samochodowych

Dlaczego powinieneś wybrać Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej?

 • łatwy dojazd;
 • możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej;
 • dobre wyposażenie szkół;
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • niskie koszty kształcenia ponoszone przez rodziców.

Dlaczego szkoła z zawodem?
Zdobycie zawodu po 5 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy); możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie;
łatwiejsze zdobycie pracy – odbyta praktyka zawodowa; poznanie różnych warunków pracy – liczne wycieczki do zakładów pracy.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – uzyskane umiejętności

 • Znajomość budowy i zasad działania pojazdów
 • Znajomość procesów technologicznych ich wytwarzania
 • Obsługiwanie, naprawianie i eksploatacja pojazdów
 • Możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B ?

Pomagamy zdobyć interesujący zawód, który da Ci możliwość szybkiego odnalezienia się na rynku pracy, usamodzielnienia się, a może urzeczywistnienia pomysłów i rozwoju własnych zainteresowań. Jeżeli motoryzacja to Twoja pasja, to pomożemy Ci tę pasję rozwijać.

Technikum samochodowe to nie tylko zawód „mechanik”, Jesteśmy jedyną placówką oświatową w Rawie Mazowieckiej, która kształci młodzież w zawodzie mechanik na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to ciekawy i poszukiwany zawód na rynku pracy, w którym bardzo dobrze będą czuli się chłopcy jak i dziewczęta. Klasy mechaniczne są ukierunkowane, zgodnie z profilem szkoły, na diagnostykę samochodową.
U nas dostaniesz do dyspozycji:

 • doskonale wyposażone sale przedmiotowe,
 • warsztaty szkolne,
 • bogate zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boiska, siłownia).

Będziesz mógł się realizować biorąc udział w licznych kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dbamy o twój ą karierę, dlatego Szkolny Ośrodek Kariery pomoże ci w określeniu drogi życiowej, znalezieniu dobrej pracy. Nasza szkoła ma liczne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Zajęcia praktyczne odbywają się na warsztatach szkolnych oraz w zakładach rzemieślniczych zgodnie z programem nauczania i planem przejścia. Nauka jazdy zgodnie z wymaganiami na prawo jazdy kat. B. Szkołą organizuje kursy spawania w osłonach gazów.

technik_pojazdow_samochodowych_23

Zdjęcie 1 z 23

 
Zawód technik pojazdów samochodowych m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Diagnozowanie mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
• Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
• Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych,
• Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik pojazdów samochodowych?

 1. Uzyskać kwalifikację MOT.02. „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych”

Kształcąc się w zawodzie technik pojazdów samochodowych będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
 2. diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
 3. wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 4. Uzyskać kwalifikacje MOT.06. „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych”.

Kształcąc się w zawodzie technik pojazdów samochodowych będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • Zakładach produkujących pojazdy oraz ich części zamienne,
 • zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
 •  punktach serwisowych i stacjach kontroli pojazdów,
 •  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 •  instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 •  instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych i zakładach mechaniki pojazdowej.
 • możesz także założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

– posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;
– zainteresowanie techniczne;
– koordynacja zmysłowo-ruchowa;
– wyobraźnia przestrzenna;
– podzielność uwagi;
– szybka orientacja i spostrzegawczość;
– zdolność koncentrowania uwagi;
– odporność na warunki środowiska pracy;
– poprawność językowa w komunikowaniu się;
– umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;
– precyzja;
– dobra kondycja fizyczna;
– umiejętność pracy w grupie;
– znajomość języków obcych.

Filmy z zajęć