96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Zwolińskiego 46

Sekretariat szkoły jest czynny codzienie w godzinach 800 – 1500

podstawowy telefon szkoły: 046 815 41 41

telefon kierownika gospodarczego: 046 815 46 43

podstawowy email szkoły: zsceziu@hoga.pl

konto dyrektora szkoły Radosław Kaźmierczak: rk@rawa-kopernik.pl

konto wicedyrektora szkoły Anna Jagniątkowska: aj@rawa-kopernik.pl

konto wicedyrektora szkoły Krzysztof Gruchała: kg@rawa-kopernik.pl

email administratora www: admin@rawa-kopernik.pl