Sprzedawca

Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowywani są głównie do pracy na stanowisku sprzedawcy.
Realizowane przedmioty zawodowe w toku nauki to:

 • Organizacja sprzedaży,
 • Sprzedaż towarów,
 • Towaroznawstwo.

Oprócz tego kształcimy w zakresie podstawowych zagadnień ekonomicznych i prawnych, tak aby przedsiębiorczy absolwent mógł w przyszłości prowadzić własną działalność handlową lub usługową. W związku z tym młodzież bierze udział w spotkaniach OHP, lokalnymi przedsiębiorcami, czy podczas praktyk doskonali umiejętności zawodowe.

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne dla zawodu to:

 • uczciwość,
 • spostrzegawczość,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • poczucie estetyki,
 • kultura osobista,
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna,
 • umiejętność pracy w zespole.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił(a):

 • organizować, zaopatrywać i przyjmować dostawy towarów,
 • sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym,
 • organizować wystawę sklepową,
 • przygotowywać produkty do sprzedaży i wyeksponować je w punkcie sprzedaży,
 • informować nabywcę o walorach towaru
 • przeprowadzać rozmowę sprzedażową zgodnie z formą obsługi klienta,
 • sprawnie realizować zamówienia i rozpatrywać reklamacje,
 • szybko i bezbłędnie dokonywać obliczeń sklepowych,
 • przygotowywać promocyjne oferty sprzedaży,
 • sporządzać faktury za towar i realizować inne formy płatności,

Absolwenci mogą znaleźć interesującą pracę:

 • jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów
 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę w technikum.