elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Dlatego ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

  • sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
  • wykonać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów 
  • przeprowadzić konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych 
  • lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

elektromechanik_01

Zdjęcie 1 z 11