Mechanik pojazdów samochodowych

Dlaczego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej?

 • łatwy dojazd;
 • możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej;
 • dobre wyposażenie szkoły;
 • wysoko wykwalifikowana i przyjazna uczniowi kadra pedagogiczna;
 • niskie koszty kształcenia ponoszone przez rodziców.

Dlaczego szkoła zasadnicza – mechanik pojazdów samochodowych?

 • zdobycie zawodu po 3 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy);
 • możliwość kontynuowania nauki w liceum lub technikum uzupełniającym lub podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie;
 • łatwiejsze zdobycie pracy – odbyta praktyka zawodowa;
 • poznanie różnych warunków pracy – liczne wycieczki do zakładów pracy.

Zawód mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych w procesie wytwarzania pojazdów samochodowych;
 2. przyjmowania pojazdów i zespołów do naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
 3. usuwania usterek w zespołach i układach pojazdu;
 4. przeprowadzania konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;
 5. dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 6. wykonywania operacji demontażowych, montażowych i regulacyjnych pojazdu oraz jego zespołów;
 7. wykonywania operacji mycia oraz czyszczenia części i zespołów;
 8. dokonywania weryfikacji i naprawy części oraz zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 9. dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych;
 10. wykonywania rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych.

mechanik pojazdów samochodowych

Zdjęcie 1 z 23

Czyli personel techniczny!!!

Absolwent w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

 1. interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechanicznej oraz elektrotechniki;
 2. posługiwać się dokumentacją technologiczną montażu i naprawy, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodów;
 3. czytać rysunki techniczne maszynowe oraz schematy mechaniczne i elektryczne;
 4. sporządzać szkice prostych części samochodu;
 5. dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją;
 6. wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem;
 7. wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów, układów i mechanizmów pojazdów samochodowych;
 8. dokonywać łączenia elementów pojazdów samochodowych;
 9. posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem do montażu i naprawy samochodów;
 10. mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów;
 11. zastosować wymienność zespołów i części z uwzględnieniem grup wymiarowych;
 12. dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodowych;
 13. wyważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego;
 14. usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych;
 15. dokonywać regeneracji części samochodowych w procesie naprawy;
 16. obsługiwać urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze;
 17. wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie;
 18. posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu;
 19. kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 20. dokonywać kalkulacji kosztów usług motoryzacyjnych;
 21. przestrzegać przepisów dotyczących sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych;
 22. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 25. komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 26. stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 27. przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 28. korzystać z różnych źródeł informacji;
 29. prowadzić działalność gospodarczą.

Możliwość zatrudnienia

Zakłady samochodowe. Warsztaty naprawcze. Wszelkie firmy o charakterze usługowym, wytwórczym lub własny warsztat mechaniki samochodowej. Praktycznie w każdym zakładzie pracy, w każdym gospodarstwie domowym obecnie znajduje się jakiś pojazd samochodowy i potrzebny jest ktoś, kto potrafi je obsługiwać, naprawiać, regulować, konserwować.
Pomagamy zdobyć interesujący zawód, który da Ci możliwość szybkiego odnalezienia się na rynku pracy, usamodzielnienia się, a może urzeczywistnienia pomysłów i rozwoju własnych zainteresowań.

Jeżeli mechanika samochodowa to Twoja pasja, to pomożemy Ci tę pasję rozwijać.
Mechanik pojazdów samochodowych to nie tylko zawód „mechanik”, Jesteśmy jedyną placówką oświatową w Rawie Mazowieckiej, która kształci młodzież w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to ciekawy i poszukiwany zawód na rynku pracy, w którym bardzo dobrze będą czuli się chłopcy jak i dziewczęta.
Trwający od kilku lat niesamowicie szybki rozwój techniki a zwłaszcza techniki motoryzacyjnej spowodował, iż każdy chcący liczyć się na rynku pracy mechanik pojazdów samochodowych musi nieustannie uzupełniać swoją wiedzę. Co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjne podzespołów samochodu, sprzętu i aparatury diagnostycznej oraz dodatkowe układy wpływające na komfort, bezpieczeństwo i ekonomikę samochodu.
Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do wejścia w życie zawodowe. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

U nas dostaniesz do dyspozycji:

 • doskonale wyposażone sale przedmiotowe,
 • warsztaty szkolne,
 • bogate zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boiska, siłownia).

Będziesz mógł się realizować biorąc udział w licznych kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dbamy o twoją karierę, dlatego Szkolny Ośrodek Kariery pomoże ci w określeniu drogi życiowej, znalezieniu dobrej pracy. Nasza szkoła ma liczne osiągnięcia w dziedzinie sportu.