kadra kierownicza

mgr Radosław Kaźmierczak – dyrektor szkoły

mgr Anna Jagniątkowska- zastępca dyrektora

mgr Krzysztof Gruchała – zastępca dyrektora

mgr Radosław Gierach – kierownik szkolenia praktycznego

mgr Beata Brzezińska – kierownik internatu