Witaj na stronie
Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
tel. 46 815 41 41

Technik informatyk

Technik hotelarstwa

Technik mechatronik

Technik handlowiec

Technik budownictwa

Technik pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz

Sprzedawca

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek
skrawających

Klasa
wielozawodowa

NOWY ZAWÓD
magazynier – logistyk