technik hotelarstwa

Zawód technik  hotelarstwa jest  bardzo ciekawym i atrakcyjnym kierunkiem kształcenia związanym z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną.

Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Praca w hotelu może być pasją i przynosić wiele satysfakcji, ale wymaga od pracowników pełnego profesjonalizmu, wiedzy oraz wysokiej kultury osobistej.

W hotelarstwie dominuje relacja człowiek – człowiek i najważniejszym podmiotem jest „Gość”.

 Technik hotelarstwa to przede wszystkim planowanie, oferowanie, koordynowanie oraz wykonywanie usług hotelarskich.  Hotelarz zajmuje się kompleksową obsługą gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe  i gastronomiczne.
Do zadań hotelarza należy obsługa kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez. Hotelarz obsługuje gości o specjalnym znaczeniu (VIP-ów, biznesmenów), informuje gości hotelowych i potencjalnych klientów o dodatkowych usługach, zapewnia gościom obsługę kasową,   obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy.

 W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ:

 • przygotowania jednostek mieszkalnych dla gości hotelowych
 • przygotowania śniadań hotelowych i usługi room service
 • przygotowania ofert hotelowych zgodnie z potrzebami gości
 • obsługi gości w recepcji
 • sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją i z rozliczeniem kosztów pobytu gościa

technik hotelarstwa

Zdjęcie 1 z 54

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • recepcjonista
 • steward, stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • bufetowy – barman