Internat

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Mieszkają w nim nasi uczniowie spoza Rawy Mazowieckiej. Pobyt w internacie, to pierwszy krok do samodzielności i dorosłości. Odbywa się on jednak pod opieką wychowawców i z możliwością przebywania w gronie rówieśników. Życie w internacie tak naprawdę nie różni się zbyt dużo od codziennego życia w domu rodzinnym, gdzie każdy ma swoje prawa, ale i obowiązki. Bycie w internacie daje możliwość zawarcia wielu nowych znajomości, można spotkać interesujących ludzi, a może nawet znaleźć przyjaciół na całe życie.  Ciągły kontakt z rówieśnikami uczy wielu umiejętności społecznych, jak np. rozwiązywanie konfliktów, asertywności, negocjacji.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają wychowawcy, to oni są tymi, do których zawsze można udać się po poradę, zwierzyć z problemów, a także zwyczajnie pożartować. W trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie norm życia społecznego w naszym internacie obowiązuje regulamin i harmonogram dnia. Życie w internacie pozwala na samodzielność i pozostawia wiele w rękach samych mieszkańców pod warunkiem, ze postępują według ogólnie przyjętych norm społecznych. Internat staje się drugim domem, do którego chętnie wraca się wspomnieniami nawet po latach.

Internat to czas na integrację, rozrywkę czy realizację pasji i zainteresowań. Internat Górki tętni imprezami z okazji np. Andrzejek czy Walentynek, ale również poświęconych ważnym wydarzeniom społecznym lub historycznym. Bawimy więc i uczymy się wspólnie. Internat stawia na Bezpieczeństwo, Integrację i Naukę.

Rekrutacja do internatu odbywa się według harmonogramu

  • Kwiecień – Maj 2021
    • Przyjmowanie podań o kontynuowaniu zamieszkania w internacie
  • Czerwiec – Lipiec 2021
    • Przyjmowanie podań o przyjęcie do internatu
  • Sierpień 2021
    • Ogłoszenie wyników naboru

Dokumenty do pobrania