Droga przyjaźni

Finale Poster

Droga przyjaźni – doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni

Nauczyciele naszej szkoły oraz szkoły z Niemiec i Węgier spotkali się na szkoleniu przygotowującym nowy projekt w ramach programu Erasmus plus. Koordynatorzy omawiali kwestie organizacyjne i merytoryczne czego wynikiem było podpisanie porozumienia.

W ramach projektu uczniowie tych szkół rozpoczną „Górski szlak przyjaźni” z Eisenach do Budapesztu – około 2700 kilometrów. Oczywiście nie za jednym razem, ale na wybranych, mniejszych etapach.

Szlak prowadzi przez trzy uczestniczące w projekcie narody: Niemcy, Polskę i Węgry. Uczniowie będą wędrować i pracować nad projektem. Przewodnim tematem jest hasło – przyjaźń. Ma zostać utworzony przewodnik turystyczny, wystawa zdjęć i blog turystyczny.

Projekt ma być również udokumentowany cyfrowo przy użyciu formatów takich jak Instagram.

Uczestniczące szkoły

  • ZS CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
  • Ludwig-Erhard-Schule (LES) w Salzgitter Niemcy
  • Deak Ferenc Gimnazium w Budapeszcie Węgry

Osoby za zdjęciu (von links) Krzystztof Gruchala (PL), Aneta Kacprzyk (PL), Nina Heckeroth (D), Katrin Bandt (C), Christine Burgdorf (D), Annett Burghardt (D), Lina Fenerc (H), Aniko Szabone Gabor (H), Anna Janiatkowska (PL), Kinga Szekely-Kekedi (H).

Zdjęcie 1 z 9