technik mechatronik

Cele kształcenia w zawodzie technik mechatronik:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacja ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 • Rozruch urządzeń mechatronicznych
 • Konserwacja urządzeń mechatronicznych
 • Montaż zespołów mechanicznych
 • Montaż -pneumatyka i hydraulika
 • Montaż elementów elektrycznych i elektronicznych

Kwalifikacja ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 • Obsługa urządzeń mechatronicznych
 • Programowanie urządzeń mechatronicznych  
 • Zdobyte umiejętności

Umiejętność eksploatacji, konserwacji, montażu i konfiguracji elementów automatyki, układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

 • Umiejętność tworzenia układów urządzeń elektrycznych i pneumatycznych
 • Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • Umiejętność zbierania i przetwarzania danych,
 • Uruchamianie sterowników mikroprocesorowych i ich programowanie.

technik mechatronik

Zdjęcie 2 z 15

Możliwości zatrudnienia:

 • Posiadane umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostkach administracyjnych.
 • Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego,
 • W zapleczu naukowo – badawczym i projektowym.

Turnieje

 • Mistrzostwa Polski Programistów PLC
 • Mistrz Adrian Grzyb IVTM –kategoria  master

Filmy z zajęć