technik handlowiec

Technik Handlowiec to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy…

Podstawowym zadaniem handlowca jest sprzedaż – towarów i usług. Proces ten jest możliwy dzięki nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi klientami, budowanie odpowiednich relacji oraz podtrzymywanie współpracy. Jednak kluczem do sukcesu są przede wszystkim umiejętności przedstawiciela handlowego. Chodzi głównie o kompetencje miękkie.Liczy się więc:

 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • orientacja na cel,
 • autoprezentacja,
 • umiejętność zarządzania czasem.

Przedstawiciel handlowy, jak sprzedawać wie. Jednak sama aktywna sprzedaż to nie wszystko, gdyż handlowiec musi:

 • reagować na oczekiwania klienta,
 • wykazywać się empatią, 
 • umiejętnie słuchać,
 • mieć szeroką wiedzę zarówno na temat produktu czy usługi, jak i firmy, z którą się kontaktuje, 
 • znać dobrze swojego klienta, motywy jakie nim kierują i dać mu satysfakcje.

Technicy handlowcy znają języki obce. W naszej szkole uczniowie mają do wyboru naukę w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim zawodowym, co umożliwi kontakt w późniejszej pracy z klientami oraz firmami na rynku europejskim.

Szkoła zapewnia 4 – tygodniowe praktyki zawodowe, które realizowane są w ramach działania administracyjno – biurowego w handlu (hurtowym i detalicznym). Dzięki temu uczniowie poznają: proces sprzedaży, zaopatrzenie firm handlowych, promocję i reklamę towaru, badania marketingowe, rozliczenia finansowo-księgowe.

Zajęcia z symulacyjnej firmy handlowej realizowane są przy wykorzystaniu programów wspomagających zarządzanie firmy Insert https://www.insert.com.pl/index.html w nowoczesnej pracowni informatycznej przygotowanej dla tego zawodu.

technik handlowiec

Zdjęcie 9 z 9

technik handlowiec

Co w przyszłości …. STANOWISKA PRACY

 • Menedżer produktu
 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik działu marketingu
 • Pracownik agencji reklamowej
 • Pracownik działu obsługi klienta
 • Merchandiser
 • Sprzedawca usług finansowych.

MIEJSCA PRACY

 • punkty sprzedaży detalicznej,
 • hurtownie i magazyny,
 • agencje reklamowe lub marketingowe,
 • działy handlu i marketingu,
 • własna działalność gospodarcza ponieważ ten kierunek kształcenia przygotowuje też absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej handlowo-usługowo-produkcyjnej.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z HANDLEM:

 • Handel zagraniczny
 • Marketing,
 • Ekonomia,
 • Transport i spedycja,
 • Zarządzanie,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Reklama multimedialna
 • Handel i zarządzanie sprzedażą.

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę” – motto życiowe rodziny GUCCI,

„Twoi najbardziej niezadowoleni klienci są najlepszym źródłem do nauki.” -BILL GATES, Microsoft