ekopracownia

Nasz Szkoła w roku szkolnym 2020/2021 została laureatem konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” w szkole została utworzona nowa pracownia geograficzna.

Źródła i forma dofinansowania:

  • Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi – 44993,00 zł
  • Udział własny Wnioskodawcy – 4999,30 zł
  • Koszt całkowity zadania 49992,30 zł

Realizacja projektu polegała na modernizacji i wyposażeniu pracowni. Pracownia otrzymała energooszczędne ledowe oświetlenie, rolety okienne, nowe meble, nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny: laptop, projektor multimedialny, ekran, monitor, głośniki, wizualizer.

Do pracowni zakupiono pomoce dydaktyczne: mapy, zestawy doświadczalne, globusy, kompas, stację pogody, deszczomierz, lornetkę, miernik zużycia energii elektrycznej, kolekcję skał, minerałów i gleb, filmy dydaktyczne.

W pracowni powstał kącik segregacji odpadów.

W celu podkreślenia charakteru pomieszczenia tylna ściana pracowni została ozdobiona fototapetą przedstawiającą okoliczny krajobraz farmy wiatrowej i fotowoltaicznej. Na parapetach okiennych pojawiły się kwiaty i zioła. Obraz przyjemnego wnętrza dopełniła palma Areka. We własnym zakresie wymieniliśmy drzwi, wykładzinę podłogową oraz pomalowaliśmy ściany.

Utworzenie pracowni oraz realizacja zaplanowanych działań ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, twórczego myślenia, rozsądnego gospodarowania zasobami jakie oferuje nam nasza planeta.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z Łodzi oraz Starostwu Powiatowemu w Rawie Mazowieckiej za otrzymane wsparcie.

ekopracownia 2021

Zdjęcie 1 z 10