Droga przyjaźni

Droga przyjaźni – doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni

Nauczyciele naszej szkoły oraz szkoły z Niemiec i Węgier spotkali się na szkoleniu przygotowującym nowy projekt w ramach programu Erasmus plus. Koordynatorzy omawiali kwestie organizacyjne i merytoryczne czego wynikiem było podpisanie porozumienia.

W ramach projektu uczniowie tych szkół rozpoczną „Górski szlak przyjaźni” z Eisenach do Budapesztu – około 2700 kilometrów. Oczywiście nie za jednym razem, ale na wybranych, mniejszych etapach.

Szlak prowadzi przez trzy uczestniczące w projekcie narody: Niemcy, Polskę i Węgry. Uczniowie będą wędrować i pracować nad projektem. Przewodnim tematem jest hasło – przyjaźń. Ma zostać utworzony przewodnik turystyczny, wystawa zdjęć i blog turystyczny.

Projekt ma być również udokumentowany cyfrowo przy użyciu formatów takich jak Instagram.

Uczestniczące szkoły

  • ZS CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
  • Ludwig-Erhard-Schule (LES) w Salzgitter Niemcy
  • Deak Ferenc Gimnazium w Budapeszcie Węgry

Spotkanie nauczycieli styczeń 2020

Zdjęcie 9 z 9